Consumer Insights

CONSUMER
INSIGHTS

Pogłębiaj swoją wiedzę na temat konsumentów, poznaj ich szczere opinie na temat produktów, wysłuchaj ich sugestii dotyczących innowacji, a może nawet wspólnie stwórzcie nowy produkt lub mix komunikacyjny. Współpracuj ze swoją grupą docelową i daj się jej zainspirować!

58% firm przeprowadziło we współpracy z konsumentami pilotażowe projekty, które pomogły im we wprowadzaniu innowacji (Hitachi Europe Report)

 

W obliczu licznych czynników wpływających na decyzje zakupowe, specjaliści ds. marketingu muszą określić, które komunikaty marki, kanały i produkty będą najsilniej przemawiać do ich docelowych odbiorców. Nasze poszczególne rodzaje influencerów dają Ci dostęp do konkretnych danych i otwierają drogę do współpracy na każdym etapie cyklu rozwoju produktów, przed i po ich wprowadzeniu na rynek. Szczególnie nano influencerzy – nasza najbardziej zaangażowana kategoria – mogą uczestniczyć w intensywnym badaniu rynku lub projekcie współtworzenia bez żadnej gratyfikacji, a zatem zachowując pełen obiektywizm wobec Twojej analizy.

Consumer Market Research

STUDIUM
 POZNANIA

INFORMACJE
ZWROTNE

CO-CREATION
PRODUKTU

FEEDBACK KONSUMENTÓW

WSPARCIE
PROMOCJI

DYSKUSJE ONLINE

TWORZENIE
INNOWACJI

ANKIETA
KRÓTKO-/DŁUGOTERMINOWA

Survey

DAJ PRZESTRZEŃ KONSUMENTOM, ABY
ZAPEWNIĆ PRZYWIĄZANIE DO MARKI!