Threads by Meta: Eksplozja Wzrostu Nowego Konkurenta Twittera

Threads by Meta: The Explosive Growth of the New Twitter Competitor

Written by Barbara MUTANI

13 sierpnia, 2023

Adam Mosseri podkreśla, że Threads nie ma na celu zastąpienia Twittera i jest skierowany do użytkowników szukających mniej kontrowersyjnej platformy. Threads skupia się na tworzeniu bardziej intymnych i prywatnych połączeń. W przeciwieństwie do publicznej natury Twittera, Threads skupia się na spersonalizowanej wymianie wiadomości i udostępnianiu treści wybranej grupie osób. Również integracja odkrywania treści wewnątrz Threads wyróżnia tę platformę, zapewniając użytkownikom bogatsze i bardziej zaangażowane doświadczenie w porównaniu z przede wszystkim tekstowym formatem Twittera.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową Mety.

Daj nam znać, co myślisz na ten temat i podziel się swoim komentarzem w naszym najnowszym wpisie na LinkedIn.

Threads, nowy konkurent Twittera od Mety, zanotował gwałtowny wzrost od swojego publicznego debiutu, co zawdzięcza integracji z ogromną bazą użytkowników Instagrama. Według dyrektora generalnego Mety, Marka Zuckerberga, ta oparta na tekście platforma mediów społecznościowych zdobyła już aż 70 milionów zapisów w ciągu pierwszego pełnego dnia.

Wewnętrzne dane firmy, jak donosi The Verge w czwartkowym komunikacie, ujawniły, że użytkownicy już opublikowali ponad 95 milionów postów i otrzymali 190 milionów polubień na Threads.

Chociaż Meta nie dostarczyła zaktualizowanych wskaźników zaangażowania, CNBC zostało skierowane do oświadczenia Zuckerberga dotyczącego liczby zapisów. Znaczący wzrost Threads można przypisać połączeniu z istniejącą siecią społecznościową, Instagramem, co pozwala użytkownikom zapisywać się za pomocą swoich nazw użytkownika na Instagramie i zachować część swoich obserwujących, gdy do aplikacji dołącza coraz więcej osób.

Jasmine Enberg, Główna Analityczka w Insider Intelligence, zauważyła, że jeśli choć jeden na czterech użytkowników Instagrama korzystałby z Threads miesięcznie, platforma mogłaby potencjalnie osiągnąć tę samą skalę co Twitter. W ostatnim raporcie kwartalnym jako spółka publiczna przed minionym latem, Twitter zgłosił prawie 238 milionów codziennie aktywnych użytkowników z możliwością monetyzacji.

Mimo że Threads osiągnął już znaczący wzrost, nadal istnieje wiele możliwości ekspansji, gdyż platforma nie została jeszcze wprowadzona w Europie. Dyrektor naczelny Instagrama wspomniał, że przed wprowadzeniem na ten rynek należy uwzględnić złożoność regulacyjną.

W dniu 5 lipca Meta wprowadziła Threads, które szybko przyciągnęło aż 70 milionów zapisów. Czyżby to miał być kolejny wielki hit w świecie mediów społecznościowych?

Co warto wiedzieć o Threads

Threads to nowa platforma opracowana przez Metę, mająca na celu ułatwienie i wzbogacenie naszych rozmów z przyjaciółmi, rodziną i społecznościami. Threads umożliwia publikowanie krótkich postów lub aktualizacji o długości do 500 znaków. Możesz dołączać linki, zdjęcia lub filmy o długości do 5 minut. Aplikacja jest powiązana z twoim kontem na Instagramie, a według Mety, możesz „łatwo udostępniać posty z Threads na swojej historii na Instagramie lub udostępniać swój post jako link na dowolnej innej platformie, którą wybierzesz.”

Threads idzie dalej niż tradycyjne platformy do komunikacji, integrując funkcje odkrywania treści. Użytkownicy mogą odkrywać różnorodne i interesujące treści, w tym artykuły, filmy i aktualności, bezpośrednio w aplikacji. Ta funkcja podnosi zaangażowanie użytkowników i utrzymuje rozmowy pełne dynamizmu i informacji.

Premiera Threads

Threads, Meta’s new competitor to Twitter, has experienced rapid growth since its public debut, driven by its integration with the massive user base of Instagram. According to Meta CEO Mark Zuckerberg, the text-based social media platform has already garnered 70 million sign-ups within its first full day.

Internal company data, as reported by The Verge on Thursday afternoon, revealed that users had already posted over 95 million posts and received 190 million likes on Threads.

While Meta did not provide updated engagement metrics, CNBC was directed to Zuckerberg’s statement regarding the number of sign-ups. The substantial growth of Threads can be attributed to its connection with the existing social network, Instagram, which allows users to sign up using their Instagram handles and retain a portion of their following as more people join the app.

Jasmine Enberg, Principal Analyst at Insider Intelligence, noted that if just one out of every four Instagram users were to use Threads monthly, it could potentially reach the same scale as Twitter. Twitter reported nearly 238 million monetizable daily active users in its last quarterly earnings report as a public company in the previous summer.

Although Threads has already achieved significant growth, there is still ample opportunity for expansion as it has yet to launch in Europe. Instagram’s chief mentioned that navigating regulatory complexities is a consideration before the launch can occur in this region.

Threads a Twitter

Adam Mosseri podkreśla, że Threads nie ma na celu zastąpienia Twittera i jest skierowany do użytkowników szukających mniej kontrowersyjnej platformy. Threads skupia się na tworzeniu bardziej intymnych i prywatnych połączeń. W przeciwieństwie do publicznej natury Twittera, Threads skupia się na spersonalizowanej wymianie wiadomości i udostępnianiu treści wybranej grupie osób. Również integracja odkrywania treści wewnątrz Threads wyróżnia tę platformę, zapewniając użytkownikom bogatsze i bardziej zaangażowane doświadczenie w porównaniu z przede wszystkim tekstowym formatem Twittera.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową Mety.

Daj nam znać, co myślisz na ten temat i podziel się swoim komentarzem w naszym najnowszym wpisie na LinkedIn.